Autoridades

Período 2021-2023

Comisión Directiva

Pablo García

Presidente

Ismael Núñez

Vicepresidente

Victoria Mirianco

Secretaría

Gustavo González

Tesorero

Ana Julia González

Vocal

Comisión Fiscal

Lucas Rocha

lrochafisica@gmail.com

Mathías López

mathiaslop@gmail.com

Marcelo Vachetta

mvachetta@gmail.com